Blueinfo, s.r.o.

IČO:  44665024
DIČ: 2022784192
SK 2022784192
Zuby 1/1234, Svätý Jur 90021
TATRA BANKA: 2923838388/1100
SK83 1100 0000 0029 2383 8388
Okresný súd Bratislava I. Odd.: Sro, vložka č.: 57274/B

Cestovateľský magazín GO2.sk – prináša novinky a zaujímavosti z celého sveta

Prevádzkovateľ email: info@shopping.sk
Tel: 0917417448