Dobrodružná cesta vašim automobilom do zahraničia nemusí byť len o krásnych scenériách a zážitkoch. Niekedy sa aj najlepšiemu šoférovi môže stať nehoda. Každá nehoda je veľmi nepríjemnou skúsenosťou. V zahraničí je ešte nepríjemnejšia kvôli rečovej bariére a neznalosti zákonov. Aký je postup pri nehode v zahraničí krok za krokom?

Pred cestou skontrolujte technický stav vozidla

Najčastejšie sa stávajú nehody kvôli nevenovaniu pozornosti cestnej premávke, pod vplyvom alkoholu alebo kvôli zlému stavu vozovky či vozidla. Pred dlhšou cestou venujte pozornosť celkovej technickej kondícii automobilu vrátane pneumatík. Test pneumatík jednoznačne preukázal nutnosť správneho nahustenia a ošetrovania pneumatík. Dôležité je aj označenie pneumatík, ktoré vás informuje o vlastnostiach a správaní sa pneumatiky pri rôznych poveternostných podmienkach. Hlavne v prípade, že cestujete do zahraničia počas zimných mesiacov.

Poskytnutie prvej pomoci

Po prekonaní šoku je v prvom rade potrebná kontrola zdravotného stavu všetkých účastníkov nehody a poskytnutie nevyhnutnej prvej pomoci. Ak si neviete poradiť, skúste využiť pomoc okoloidúcich šoférov. Po vystúpení z vozidla si ihneď oblečte reflexnú vestu. Vestu musia mať oblečenú všetci ľudia, ktorí vstupujú na vozovku. Umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od automobilu výstražný trojuholník. Privolajte lekársku záchrannú službu a políciu.

Komunikácia s políciou

V zahraničí si dávajte obzvlášť pozor na to, aby ste privolali políciu. V opačnom prípade by ste mohli mať problémy na hraniciach na ceste späť domov. Pri komunikácii s políciou sa môžete obrátiť na asistenčnú službu doplnkového cestovného alebo havarijného poistenia. Havarijné poistenie vám pomôže nielen pri nehode, ale pokrýva taktiež výdavky na opravy. Napríklad v prípade, že potrebujete vymeniť zimné či letné pneumatiky kvôli defektu. Takéto poistenie dokonca uhradí škody spôsobené vandalmi. S tlmočením vám vie pomôcť aj slovenská ambasáda v príslušnej krajine. Protokol spísaný políciou si podrobne prečítajte. Ak sa vám niečo nepozdáva, formulár nepodpisujte.

Kontaktujte svoju poisťovňu

Po nehode je veľa šoférov pod vplyvom šoku, a preto nie je na škodu zavolať do poisťovne. Vyškolení pracovníci poisťovne vám vedia poradiť v každej situácii a prípadne vám zabezpečia aj odvoz do hotela alebo odtiahnutie vozidla. Ak máte uzavreté doplnkové cestovné poistenie alebo havarijné poistenie, poisťovňa vám poskytne taktiež náhradné vozidlo. V prípade, že ste poisťovňu nekontaktovali ihneď po nehode, ste povinní tak učiniť najneskôr do 30 dní po havárii.

Ktoré údaje budete potrebovať

Pre plnenie poistenia budete od druhého účastníka nehody potrebovať tieto údaje: meno a priezvisko vodiča, poznávaciu značku automobilu, adresu trvalého pobytu vodiča, číslo poistenia a názov poisťovne, meno vlastníka automobilu. Pomôžu vám aj fotografie z miesta nehody.